Training

Bij onze trainingen leer jij als professional (consultant, manager, teamleider, coördinator, etc.) hoe je er met onze digitale organisatiestructuur (7 stappenplan) voor zorgt dat je op afstand (remote) snel met je teams efficiënt kunt werken bij de uitvoer van verandertrajecten. We zorgen voor afstemming op verschillende niveaus binnen de organisatie met als resultaat dat iedereen dezelfde taal spreekt, je meteen kan werken en concrete stappen kan zetten. Hiermee breng je, op afstand, de organisatie en meerdere groepen tegelijk in beweging bij implementaties zonder het overzicht te verliezen.

JIJ als professional herkent vast en zeker dat lang niet iedereen aanhaakt bij verander en verbetertrajecten en dat je heel veel tijd kwijt bent met afstemmen, praten, overleggen, etc etc. Zowel op directie niveau als op management niveau als op afdelingsniveau. Daarnaast helpt de complexiteit binnen organisaties niet echt mee want ga je nu zorgen dat iedereen getraind wordt op procesmanagement zoals Lean of wil je dat iedereen getraind wordt op Kotter of wil je dat iedereen een goede projectmanager wordt? En dan is er nog die tijdsdruk en het beperkte budget waarbinnen je moet werken. Maar dit kan dus anders

Wij hebben jou complex eenvoudig gemaakt 

Met onze digitale structuur (7 stappenplan) ondersteunen we professionals en zorgen ervoor dat jij snel met je teams efficiënt kunt werken. We zorgen voor afstemming op verschillende niveaus binnen de organisatie met als resultaat dat iedereen dezelfde taal spreekt en we kunnen werken en concrete stappen kunnen zetten. Hiermee breng je de organisatie en meerdere groepen tegelijk in beweging zonder het overzicht te verliezen.

Maar hoe dan?

Met deze training leer jij zowel de DB54 methode als de software kennen, zodat jij dit direct bij je klanten kunt toepassen. De opstart tijd is door het gebruik van de software minimaal en je kunt meteen aan de slag als je de organisatie in beeld hebt. Je kunt nu gestructureerde workshops doen, verbeterplannen uitwerken en je richten op de uitvoer en borging binnen de organisatie. Je kunt nu veel meer groepen begeleiden terwijl je ook de inhoud adresseert. Als facilitator kun je teams opsplitsen in groepen en ze op specifieke procesproblemen zetten of beleidsmatige issues uit laten werken. Allemaal in een gesloten systeem. Het is dus een zeer efficiënte manier van werken voor verander en verbetertrajecten.

Leerdoelstellingen.

De leerdoelstellingen zijn eenvoudig, alles wordt namelijk rondom de as van het
digitale 7 stappenplan georganiseerd:

 • Hoe start ik op en wat moet ik vooraf weten

 • Hoe organiseer ik workshops met behulp van de 7 Stappen

 • Hoe organiseer ik de verbeterplannen en de rapportages

 • Hoe organiseer ik de uitvoer en borging binnen de organisatie

 • Hoe zorg ik dat ik aansluiting heb en krijg bij de directie

Wat doen we in de DB54 Training?

Als je de training hebt gevolgd kun je:

 1. Werken met de Integrale aanpak (7 Stappenplan)

 2. Zelf aan de slag met de digitale structuur en de applicatie;

 3. Groepen begeleiden op verbeterplannen & uitrol, borging

 4. Groepen feedback geven op gedrag en attitude

 5. Voortgang meten middels verschillende rapportages wo Power-BI

 6. Door de applicatie heen kijken en voorstellen voor organisatie inrichting doen

Voor wie?

Je wilt weten wat onze eenvoudige en praktische structuur voor jou en je organisatie kan doen om orde op zaken te stellen of van A naar B te komen. Je wilt weten hoe je overzicht en inzicht krijgt en tegelijkertijd de aansluiting met de operationele teams zodanig organiseert dat iedereen elkaar begrijpt zodat je meteen aan de slag kan. Je heb te maken met een transitie, transformatie, veranderen of een verbetertraject. En daarin ben je met 1 proces of 1 afdeling of 1 bedrijfsonderdeel bezig of meerdere processen, afdelingen en bedrijfsonderdelen. Laat je verrassen.

Dagdeel (A)

 1. Voorstel rondje, soort opdrachten deelnemers, vragen of uitdagingen
 2. Waarom het is ontwikkelt, hoe het werkt en wat het is en oplevert
 3. Presentatie van de methodiek en SaaS oplossing en toepasbaarheid
 4. FAQ & WIIFM & next steps

Benefit (A)

Na afronding van de introductietraining begrijp je wat eenvoud middels de digitale DB54 organisatiestructuur oplevert bij verander en verbetertrajecten. Je hebt inzicht gekregen in

 • hoe je strategie vertaald naar processen en operationele acties bij afdelingen
 • hoe je DB54 kunt toepassen op je afdeling voor bv 1 proces of meerdere processen.
 • hoe je verbeterslagen kunt maken op 1 afdeling of meerdere afdelingen.
 • hoe makkelijk het is om met DB54 afstemming (alignment) te krijgen met medewerkers over strategie, processen, systemen, acties, knelpunten en oplossingen.

Voor wie?

Voor iedereen die een eenvoudige en praktische structuur nodig heeft om orde op zaken te stellen of om zonder kleerscheuren van A naar B te komen. Een ding is zeker je wilt overzicht en inzicht en je wilt aansluiting met de operationele teams en ervoor zorgen dat iedereen elkaar begrijpt want alleen dan kan je aan de slag met je verander of verbetertraject. De ene keer heet het transitie, transformatie, veranderen en de andere keer heet het gewoon verbeteren. Het kan 1 proces of 1 afdeling of 1 bedrijfsonderdeel betreffen of meerdere processen, afdelingen en bedrijfsonderdelen.

Dagdeel (A)

 1. Voorstel rondje, soort opdrachten deelnemers, vragen of uitdagingen
 2. Waarom het is ontwikkelt, hoe het werkt en wat het is en oplevert
 3. Presentatie van de methodiek en SaaS oplossing en toepasbaarheid

Dagdeel (B)

 1. Zelf aan de slag met de oplossing nav enkele cases in groepjes
 2. Behandelen ingebrachte cases nav de DB54 methodiek
 3. FAQ & WIIFM & next steps

Benefit (A)

Na afronding van het 1e dagdeel A begrijp je wat eenvoud middels de digitale DB54 organisatiestructuur oplevert bij verander en verbetertrajecten. Je hebt inzicht gekregen in

 • hoe je strategie vertaald naar processen en operationele acties bij afdelingen
 • hoe je DB54 kunt toepassen op je afdeling voor bv 1 proces of meerdere processen.
 • hoe je verbeterslagen kunt maken op 1 afdeling of meerdere afdelingen.
 • hoe makkelijk het is om met DB54 afstemming (alignment) te krijgen met medewerkers over strategie, processen, systemen, acties, knelpunten en oplossingen.

Benefit (B)

Na afronding van het 2e dagdeel B kan je het in de ochtend geleerde ook echt toepassen. Je hebt met de applicatie gewerkt en hebt een gevoel gekregen van de kracht van eenvoud en hoe concreet en praktisch de DB54 oplossing is. Je kunt er nu zelf mee aan de slag. Wij kunnende inrichting en opstart voor je doen. Als je er ook volledig zelfstandig verander en verbetertrajecten mee wilt opstarten dan raden wij aan de gevorderden training te volgen.

Voor wie?

Voor iedere transitie, verander en verbeter professional die extra ondersteuning zoekt door een eenvoudige en praktische organisatiestructuur om orde op zaken te stellen of om zonder kleerscheuren van A naar B te komen. Een ding is zeker je wilt overzicht en inzicht en je wilt aansluiting met de operationele teams en ervoor zorgen dat iedereen elkaar begrijpt want alleen dan kan je aan de slag met je verander of verbetertraject. De ene keer heet het transitie, transformatie, veranderen en de andere keer heet het gewoon verbeteren. Het kan 1 proces of 1 afdeling of 1 bedrijfsonderdeel betreffen of meerdere processen, afdelingen en bedrijfsonderdelen.

Dag 1 : Kennismaking

Wat gaan we doen vandaag?

 1. Voorstel rondje, soort opdrachten deelnemers, vragen of uitdagingen
 2. Waarom het is ontwikkelt, hoe het werkt en wat het is en oplevert
 3. Presentatie van de methodiek en SaaS oplossing en toepasbaarheid
 4. Zelf aan de slag met de oplossing nav enkele cases in groepjes
 5. Behandelen ingebrachte cases nav de DB54 methodiek
 6. FAQ & WIIFM & next steps

Benefit

Na afronding van dag 1 van de gevorderden training begrijp je wat eenvoud middels de digitale DB54 organisatiestructuur oplevert bij verander en verbetertrajecten. Je hebt inzicht gekregen in

 • hoe je strategie vertaald naar processen en operationele acties bij afdelingen
 • hoe je DB54 kunt toepassen op je afdeling voor bv 1 proces of meerdere processen.
 • hoe je verbeterslagen kunt maken op 1 afdeling of meerdere afdelingen.
 • hoe makkelijk het is om met DB54 afstemming (alignment) te krijgen met medewerkers over strategie, processen, systemen, acties, knelpunten en oplossingen.
 • hoe en wanneer je het ook echt kunt toepassen en onder welke omstandigheden
 • hoe je met de applicatie kan werken en wat de kracht van eenvoud met groepen doet
 • hoe concreet en praktisch de DB54 oplossing is. Je kunt er nu op hoofdlijnen mee aan de slag.

Dag 2 : Zelf aan de slag

Wat gaan we doen vandaag?

 1. Opstart benodigdheden
 2. Inrichten organisatie
 3. Plannen en houden workshops
 4. Bijhouden en uitwerken input
 5. Manieren van rapporteren
 6. Huiswerk voor dag 3

Benefit

Na afronding van dag 2 van de gevorderden training begrijp je wat eenvoud middels de digitale DB54 organisatiestructuur oplevert bij verander en verbetertrajecten. Je hebt inzicht gekregen in

 • welke basics je nodig hebt om DB54 traject op te starten
 • hoe je een organisatie in DB54 moet inrichten
 • hoe je de workshops moet plannen
 • hoe je efficiënte workshops moet houden
 • hoe je iedereen bij de les houdt
 • hoe je kunt rapporteren
 • hoe je huiswerk kunt geven

Dag 3 : Eigen DB54 traject opstarten

1a. Voortraject Organisatorisch; Teams

1b. Voortraject Installeren; Inrichten

1c. Voortraject Training; Communicatie

2a. Aan de Slag — Workshops

2b. Aan de Slag — Verbeterplannen

2c. Aan de Slag – Uitvoering

3a. Nazorg Organisatie — Borging

3b. Nazorg Controle momenten

Benefit

Na afronding van dag 3 van de gevorderden training kun je geheel zelfstandig aan de slag. Je weet hoe je de DB54 oplossing kunt gebruiken maar belangrijker nog is dat je er zelf mee aan de slag kan. Je doorziet wat eenvoud middels de digitale DB54 organisatiestructuur oplevert bij verander en verbetertrajecten. Je kunt de methode en de applicatie toepassen onder diverse omstandigheden en kent de rol van facilitator. Je bent nu in staat om:

 • Het voortraject zelfstandig op te zetten en in te richten
 • Zelfstandig aan de slag te gaan met workshops, verbeterplannen en de uitvoer
 • De nazorg te organiseren en te monitoren
 • De governance op te zetten dmv stuurgroepen en daarin te rapporteren

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, neem dan contact met ons op.

Heb je interesse in één van onze trainingen, gebruik dan het hiernaast vermelde aanvraag formulier.

Aanvraag Training