Onze Projecten

Duidelijkheid en structuur bij verander- en verbetertrajecten voor professionals. In 7 stappen heb jij méér structuur en effectiviteit via ons web-based platform, dat toepasbaar is op elke situatie en industrie. Bekijk hier onder onze projecten. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op. 

Locaties

Definities

Proces

Onderhoud

Service

Efficiency

Meerdere locaties

OPDRACHTGEVER

Gemeente; Service Organisatie(s)

OPDRACHT Zorgen dat alle operationele teams uit verschillende locaties dezelfde uitgangspunten hebben en weten voor welke processen ze verantwoordelijk zijn.

RESULTAAT

1. Heldere Randvoorwaarden en Uitgangspunten.

2. Proces verbeteringen inzichtelijk en uitgevoerd.

3. Praktisch raamwerk om zelf continu te verbeteren.

HOE DAN? 1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan). ​ 2. Zelf aan de slag met de digitale structuur. 3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​​.

Heldere definities

OPDRACHTGEVER​

Data Analytics; Operations; Delivery (Europe)​

OPDRACHT
Hoe maken we van 4 Delivery afdelingen, 1 afdeling met volledige betrokkenheid van de medewerkers. Waar zit de verspilling en waar zit de kennis/kunde?

RESULTAAT
1. Bewustwording, betrokkenheid eigen verantwoording.
2. Processen in elkaar gevlochten, verbeterd en uitgevoerd.
3. Nieuwe Delivery organisatie & definities vorm gegeven.

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​.

Cruciaal proces

OPDRACHTGEVER​
Provincie; IT-Organisatie

OPDRACHT​
Breng het begrotingsproces in kaart en verbeter de procesflow. Neem daarin meteen de stakeholders mee.

RESULTAAT​
1. Alle stakeholders aangehaakt en bewustwording.
2. Proces verbeteringen en Beslisboom Investering.
3. Praktisch roll-out plan om zelf uit te voeren.​

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging.

Achterstalling onderhoud

OPDRACHTGEVER​
Sanitaire Hygiëne; Sales Organisatie (Benelux)​

OPDRACHT​
De Sales Benelux organisatie en daaraan gekoppelde verkoopkantoren werken allemaal op een andere manier. Dit levert veel problemen op. Stem af, los op.​

RESULTAAT
1. Bewustwording, betrokkenheid eigen verantwoording.​ 
2. Processen ontrafelt, verbeterd en uitgevoerd.​
3. Sales organisatie opnieuw vorm gegeven (definities). ​

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan). ​
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging.

Shared Service Centers

OPDRACHTGEVER​
Fin Tech; Automative; Back-Office​

OPDRACHT​
Zorg voor de volledige inrichting van de Shared Service Centers voor de Back-Office vanuit de BV’s. Met volledige betrokkenheid van de medewerkers.​

RESULTAAT ​
1. Bewustwording, betrokkenheid eigen verantwoording.​
2. Processen in elkaar gevlochten, verbeterd en uitgevoerd.​
3. Nieuwe SSC organisatie inrichting vorm gegeven. ​

 

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).​
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​​.

Efficiency slag

OPDRACHTGEVER​
FinTech; Pensioen Administratie; Service ​Organisatie

OPDRACHT​
Zet een continu verbeterprogramma op dat 10% efficiency brengt. Neem de teams mee en geef ze direct verantwoordelijkheid.​

RESULTAAT
1. Bewustwording, betrokkenheid en verantwoording.​
2. Processen verbeterd, uitgevoerd met 25% besparing.​
3. Nieuwe organisatie inrichting vorm gegeven. ​

 

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan). ​
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging.

Alignment

Klantcontact

Kalibreren

Bewustwording

Richting

Taal

Alignment

OPDRACHTGEVER​
Hogeschool; Service Organisatie​

OPDRACHT​
Zorg dat de basis weer op orde is en haak alle teams meteen vanaf het begin aan. We willen executie kracht en procesverbeteringen.

RESULTAAT
1. Bewustwording eigen verantwoording en rol.​
2. Proces verbeteringen inzichtelijk en uitgevoerd.​
3. Praktisch raamwerk om zelfstandig uit te voeren. ​

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan). ​
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​.
4. Voortgang meten middels Power-BI rapportages​.

Klantcontact

OPDRACHTGEVER​
Fin Tech; Pensioen Administratie; Front-Office​

OPDRACHT​
Er blijven enkele directe klant processen verkeerd lopen en we weten niet waarom. Analyseer, kalibreer en los op. Maar wel met direct betrokkenheid van de teams​!

RESULTAAT
1. Bewustwording, betrokkenheid eigen verantwoording.​
2. FO Processen geanalyseerd, verbeterd, uitgevoerd, geborgd.​
3. Aansluiting met beleid en strategie opnieuw vormgegeven​.

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​​.

Kalibreren

OPDRACHTGEVER​
Stichting; Bestuurlijke Organisatie​

OPDRACHT​
Wie is nu waar verantwoordelijk voor en hoe maken we dit echt concreet? Hoe betrekken we externe en interne stakeholders? Formuleer TVB.​

RESULTAAT
1. Alle TBV’s van bestuursleden in kaart gebracht​.
2. Bewustwording gecreëerd bij alle stakeholders.
3. Externe klanten tevreden gesteld en geïnformeerd​.

HOE DAN?
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging.​​

Bewustwording

OPDRACHTGEVER​
Universiteit; Facilitair Bedrijf​

OPDRACHT​
Bij de diverse teams is er onvoldoende bewustwording, er is weerstand tegen veranderen en verbeteren. De wens van de interne klant wordt niet als kans benut.​

RESULTAAT
1. Bewustwording, betrokkenheid eigen verantwoording.​
2. Integrale processen inzichtelijk, verbeterd en uitgevoerd.​
3. Praktisch raamwerk om zelfstandig uit te voeren. ​

HOE DAN?​
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan).
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.​
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging.

Richting & Prioriteiten

OPDRACHTGEVER​
Gezond aan Zee Outdoor, Eigenaren​

OPDRACHT​
Wij hebben het druk maar hebben niet helder voor ogen waar we naartoe werken. Voor onze klanten wordt het steeds onduidelijker wat het is dat wij doen. Help ons dit op te lossen.​

RESULTAAT
1. Missie, visie, kernwaarden & strategie. ​
2. Processen en activiteiten hierop afgestemd​.
2. Heldere communicatie naar klanten en bewustwording & betrokkenheid bij trainers​.
 ​

HOE DAN?
1. Workshops conform 7 Stappenplan.​
2. Prioriteiten (stap 5) en actiepunten (stap 6) opnemen in bedrijfsroutines​.
3. Voortgang monitoren en begeleiding op afstand​.

Nieuwe taal

OPDRACHTGEVER
Gemeente; Service Organisatie(s)

OPDRACHT
Zorg dat alle operationele teams uit verschillende locaties dezelfde uitgangspunten hebben en weten voor welke processen ze verantwoordelijk zijn.

RESULTAAT
1. Heldere Randvoorwaarden en Uitgangspunten.
2. Proces verbeteringen inzichtelijk en uitgevoerd.
3. Praktisch raamwerk om zelf continu te verbeteren.

HOE DAN?​
1. Trainen op Integrale aanpak (7 Stappenplan). ​
2. Zelf aan de slag met de digitale structuur.
3. Coachen op gedrag, attitude & uitrol, borging​​.