Opvoeden van Pubers en Organisatie Verandering (Deel 3)

Een blog artikel over waarom veranderen toch zo moeilijk is

Veranderen het klinkt zo simpel: “Wat beter kan, verander je en maak je beter!”. Maar dat lukt blijkbaar niet altijd. Hoe komt het dat hoogopgeleide en getalenteerde professionals vaak niet in staat zijn een verander traject tot een goed eind te brengen? Wat is de overeenkomst tussen managers die met veranderen en verbeteren in de weer zijn en pubers?

Seventy Percent Fails 600x600 (transparant)

Waarom wordt er over verandermanagement zoveel geschreven? Waarom luisteren we eigenlijk niet naar de werkvloer, terwijl daar de oplossingen voor het oprapen liggen?

70% van de verandertrajecten mislukt

Uit recent onderzoek weten we inmiddels allemaal dat dit niet helemaal klopt. Het blijkt dat ongeveer 50% van de verandertrajecten mislukt. En ondanks het feit dat hele slimme mensen dit soort projecten begeleiden lees je wel heel erg vaak dat veranderprojecten mislukken. Hoe zou het toch komen dat ook slimme mensen een verandertraject niet tot een goed einde kunnen brengen? Blijkbaar is dat namelijk geen garantie voor succes.

Regels & Puberteit

Het uitvoeren van organisatieverandering lijkt op het opvoeden van kinderen in de pubertijd. Ik zal het je uitleggen. Voor kinderen in de pubertijd is het leven gecompliceerd. Er gebeurt van alles met hun lichaam en de hormonen gieren door het lijf. Dan is het toch niet gek dat ze het continu oneens zijn met hun opvoeders (u en ik dus)? Bij pubers lijkt het dan alsof ze expres en continue de regels veranderen over hoe je met hun moet omgaan. Maar niemand weet wat die nieuwe regels zijn waardoor je continue op zoek bent naar de oplossingen en waar de haakjes zitten om te verbinden. Eigenlijk precies hetzelfde wat er binnen organisatieverandering gebeurt!

Een praktijkvoorbeeld

Stel je voor: In de loop der jaren heb je geleerd hoe jij je werk moet doen. De baas is tevreden over je en je krijgt goede beoordelingen. Vervolgens komt er een “vreemde snuiter” die nog nooit je werk heeft gedaan, het “proces” veranderen. Dat wat je altijd deed, klopt ineens niet meer…. Oh ja de “vreemde snuiter” is na een “korte” periode weer vertrokken. Natuurlijk weet je dat die verandermanager vanuit de directie de opdracht heeft gekregen om zaken te veranderen en te verbeteren. Maar hoe zou jij je voelen als iemand anders je komt vertellen dat het allemaal anders moet? Alleen al tijdens het typen van deze woorden gaan mijn nekharen recht omhoog staan omdat er blijkbaar iets fundamenteels mist.

Wat mist er dan?

Nou eh… Iemand op de werkvloer vragen hoe hij/zij zijn werk doet, vragen hoe het beter kan en er vervolgens meteen iets mee doen. De oplossing voor het laten slagen van een verander -en verbetertraject is geen rocket-science. Maar het moet wel voldoen aan de psychologie van de werkvloer en volgt een drietal eenvoudige en eeuwen oude principes:
1. Hou het simpel zodat iedereen aanhaakt en het begrijpt.
2. Betrek iedereen van de werkvloer en maak ze verantwoordelijk.
3. Wees een van hun dus ga niet de manager uit lopen hangen maar faciliteer continue dus moedig actief meedoen aan, laat ze fouten maken, koppel continu terug zowel naar beneden als naar boven, complimenteer totdat je een ons weegt.

Maar dat is wel heel erg simpel en eigenlijk iets wat we allemaal al lang weten en doen. Precies en ik rij ook al jarenlang auto en weet echt nog steeds alle verkeersregels uit mijn hoofd! De volgende keer ga ik deze 3 principes uitleggen en laat ik zien hoe moeilijk het is je hier aan te houden, laat staan uitvoeren.
*Geert Jan de Steur is een participatieve, bottom-up veranderingsexpert bij uitstek. Hij is oprichter, ontwikkelaar en eigenaar van Drawbridge54: een eenvoudige, herhaalbare en schaalbare aanpak om de uitvoering van verandering & verbetering vanuit de werkvloer te versnellen (web-based, zeer participatieve, transparante en bottom-up).