DB54 uitgelegd

Wat verslindt de meeste tijd en geld bij verander en verbeter projecten?

Medewerkers die de nieuwe voorgenomen strategie niet begrijpen en niet in staat zijn deze te vertalen naar wat het voor hun werk betekent.

Samenvatting
De Drawbridge54® aanpak bespaart geld door een praktisch 7 stappenplan per afdeling te gebruiken zodat iedereen ook echt deelneemt, dezelfde taal spreekt en verantwoordelijkheid neemt. Je zou ook kunnen zeggen dat het een Web-based samenwerkingsaanpak is die ervoor zorgt dat je sneller veranderingen & verbeteringen kan doorvoeren. Een “Do It Yourself” aanpak die makkelijk getraind kan worden zonder dure externe consultants en ondersteunt wordt door een “train de trainer” principe.

Drawbridge54® is een praktische, web-based bewustwordingsaanpak voor organisatie verandering & verbetering. Het zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie dezelfde (nieuwe) taal leert spreken, dezelfde uitgangspunten ontdekt en ook dezelfde regels leert toe te passen. Op deze manier zorg je ervoor dat verandering & verbetering sneller mogelijk gemaakt wordt. Organisaties worden getraind in de 7staps aanpak (zie bijlage) en huren eenvoudig weg de software (SaaS). Onze trainers (bridgekeepers) ondersteunen de workshops. Hierna kunnen organisaties het zelf gebruiken en wordt het een tweede natuur als onderdeel van het continue verbeter proces, bottom-up! Het is de “Pentium Inside” van organisatie verandering & verbetering.

Wat zijn de resultaten?
Medewerkers worden zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid en hoe die samenhangt met die van collega’s (op andere afdelingen). Daardoor ga je ook meteen zaken de eerste keer goed doen. De uitrol en doorstroom van uw strategie gaat hierdoor ook veel makkelijker maar ook sneller.

Participatie

Medewerkers participeren vanaf het begin, waardoor hogere betrokkenheid ontstaat en sneller veranderen mogelijk is (met minder weerstand).

Kosten

Binnen 6 weken hebben medewerkers zelf alle Wastes & Savings geïdentificeerd en geprioriteerd. Daarna direct starten met oplossen!

Inzicht in elkaars werkzaamheden en overlap zorgt voor alignement tussen management en medewerkers en  afdelingen onderling.

Investeer in je medewerkers en train ze om het zelf te doen. Bespaar op benodigde externe consultancy voor je verander & verbeter projecten.

Wanneer gebruiken?
Drawbridge54® wordt vooral gebruikt als een organisatie met verander en verbeter zaken bezig is zoals:

 • Afdelingen die gecentraliseerd of in elkaar geschoven worden
 • Organisaties en/of afdelingen die op een andere manier opgezet worden
 • Taken die worden ge-outsourced of herverdeeld naar andere afdelingen
 • Medewerkers die meer werk moeten doen in minder tijd waarbij rollen en taken ook nog eens veranderen.

Binnen organisaties veranderen veel zaken enorm snel terwijl het einddoel voor medewerkers onduidelijk is. Als je medewerkers hoort vragen ‘wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor deze taak’ of ‘welke afdeling is verantwoordelijk voor deze taken’ of als je ze hoort zeggen dat ze eigenlijk nog steeds hetzelfde moeten doen als voor de verandering, dan weet je dat je DB54® nodig hebt.

Wat zijn de vragen per organisatie onderdeel?

 • Hoe zorg ik ervoor dat iedereen het doel van onze (nieuwe) afdeling kent?
 • Hoe moet je nu een nieuw concept bv van tevreden klanten samen uitrollen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers hun nieuwe rollen accepteren en uitvoeren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers continue met elkaar afstemmen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat afdelingen meer zelfsturend worden?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de overlappingen met andere afdelingen begrijpt en oplost?

Hieronder een voorbeeld dat is uitgewerkt.

Voor: Een ondersteunende afdeling  zoals bv Finance is verantwoordelijk voor finance en hun rol in het leven is om met financiële uitdagingen om te gaan. Ze nemen hun rol als deskundige zeer serieus maar service naar andere afdelingen is een uitdaging van een andere orde van grote.

Tijdens: Gedurende de organisatie verandering is er besloten dat de financiële afdeling ook proactief service moet gaan leveren naar andere afdelingen zoals het geven van adviezen. De financiële rollen en verantwoordelijkheden veranderen eigenlijk niet echt maar de manier waarop ze worden uitgevoerd verandert totaal. Er wordt nu van ze verwacht dat ze klantgericht bezig kunnen zijn naar andere afdelingen zonder dat daar voldoende handen en voeten aan gegeven is tijdens de organisatie verandering.

Na: Door samen met de hele afdeling door de 7 stappen heen te lopen zijn ze in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden op een hele praktische manier. Abstracte begrippen zoals ‘klantgericht’ worden meteen concreet gemaakt.

Enkele klanten waar proof of concept is geleverd

Ontwerp en uitvoering Shared Service Centers
voor de Back Office

Centraliseren van 12 verkoop afdelingen

Verbeteren van Customer Service afdelingen

Lean verbeter project met 15 service afdelingen

Hoe start je een DB54® Traject?

 1. Geef het een naam zoals “Continue verbeteren voor tevreden klanten”
 2. Zorg voor een “pilot” afdeling zodat er een interne ambassadeur afdeling is als referentiepunt
 3. Geef een presentatie aan andere managers & MT leden voor de optimale betrokkenheid
 4. Zorg voor een Single Point of Contact per afdeling om zodoende aansluiting te houden
 5. Organiseer een kick-off met alle SPoCs bv online of face-to-face (afhankelijk vd grootte van het bedrijf)
 6. Start de workshops per afdeling of discipline ism DB54® facilitators (bridge-keepers)
 7. Geef continue positieve feedback aan medewerkers en leidinggevenden en laat ze zichzelf opnieuw uitvinden

Note: traject wordt custom-made voor bedrijf gemaakt afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de grootte van de afdelingen.